Korábbi LÉLEK-Kontroll Klub beszélgetések

JÁTSZMÁK, „OKÉSÁG”, TRANZAKCIÓANALÍZIS – MA 
2011. szeptember 27.

Hol tart ma a tranzakcióanalízis? Hogyan hasznosítható életünk eseményeinek megértéséhez és megoldásához? Hogyan használhatják az érdeklődők, és milyen területeken tudja segíteni a szakemberek munkáját?

Buda Béla beszélgetőtársai voltak: Nagy Gábor ügyvéd, aki praxisában használja a tranzakcióanalízist, valamint A játszmák világa című kötet szerzői közül Járó Katalin, Juhász Erzsébet, illetve Magyar Judit és Antal Sándor tranzakcióanalitikus szakemberek.


 

TRAUMA ÉS GYÓGYULÁS
2011. február 22.

Trauma és gyógyulás című kötetünk második kiadásához kapcsolódott a beszélgetés, amely a traumatikus élményekre adott emberi reakciókat, az erőszak hosszútávú hatásait, a túlélés, illetve a feldolgozás lehetőségeit járja körül mind személyes, egyéni, mind társadalmi szinten.

Buda Béla beszélgetőtársai a Nők a Nőkért az Erőszak Ellen (NaNE) Egyesület önkéntes tanácsadói voltak: Szigeti Vera nőjogi aktivista, pszichológus, szakterülete a párkapcsolati, családon belüli erőszak; illetve Lóránd Zsófia irodalom- és eszmetörténész, aki a jugoszláv és általában háborús tömeges erőszakot kutatja.

 

ISMERETLEN ÖNMAGUNK
2010. december 1.

Vajon lehetséges-e megismerni magunkat, vagy vannak olyan területek, amelyekhez nincs is tudatos hozzáférésünk? Hol húzódnak önmagunk megismerésének határai, milyen korlátai vannak a megismerésnek, és hol kezdődik annak illúziója? Érdemes-e egyáltalán önismeretre törekedni, és ha igen, mi a legjobb módszer?

Buda Béla beszélgetőtársai dr. Síklaki István szociálpszichológus és dr. Pléh Csaba pszichológus, a BME Kognitív Tudományi Tanszékének alapítója.

 

A MODERN PÁRKAPCSOLATOK KIHÍVÁSAI
2010. május 25.

Valóban válságban van-e a hagyományos házasság? Milyen az a párkapcsolat, amelyben mindkét fél egyenlően fejlődhet és megvalósíthatja önmagát? Mit jelent valójában a hűség, és mi a féltékenység lelki háttere? Tényleg megvalósult a nemek egyenrangúsága a magán- és a közélet területén?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai Mester Dóra szex-oktató és Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus.

  

MÁS-ÁLLAPOT - A várandósság pszichológiája
2010. április 13.

A várandósság valóban más állapot: nemcsak a megszokott testi és lelki egyensúlyt borítja fel, a várandós nőnek saját identitását is újra kell fogalmaznia, és társas kapcsolatai is átalakulnak. A várandóssággal kapcsolatban kialakult idealizált kép sok leendő szülő számára megnehezíti, hogy szorongásait, aggodalmait megfogalmazza. A beszélgetés az ilyenkor gyakran felmerülő kérdésekkel foglalkozik: Milyen érzés az, ha a testünkben valaki más is van rajtunk kívül? Mit érzékel, mit érez a magzat? Mi lesz a párkapcsolatunkkal? Milyen szülők leszünk? Hatnak-e az érzéseink, a minket érő stressz a magzatra? Minden várandós nő hangulata labilis? Hogyan élik meg a férfiak az apává válást? Hogyan segíthet a pszichoterápia és a kapcsolatanalízis?

Dr. Buda Béla vendégei dr. Raffai Jenő pszichológus, az anya–magzat kapcsolatanalízis módszerének egyik kidolgozója, és dr. Horváth Krisztina pszichoterapeuta, anya–magzat kapcsolat terapeuta, a könyv fordítója.

 

SZORONGÁS - Okok, következmények, tennivalók
2010. március 10.

Mi a szorongás? Hogyan működik, mikor tekinthető kórosnak? Mikor forduljunk szakemberhez, és milyen típusú segítséget vehetünk igénybe − önismeret, tanácsadás, terápia? Milyen kapcsolat van a szorongás és a testi tünetek között?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársa: dr. Szőnyi Gábor pszichiáter, pszichoanalitikus, csoportpszichoterapeuta, a Pszichoterápia című szakfolyóirat főszerkesztője, pszichoterápiás tankönyvek szerzője, a segítő szakterület nemzetközi és hazai helyzetének szakértője

 

KONFLIKTUSKEZELÉS
2010. február 10.

A túsztárgyalások során alkalmazott konfliktuskezelési technikákat mindennapi „túszhelyzeteink” megoldásához is használhatjuk, hiszen amikor tehetetlenül vergődünk egy problémás helyzet fogságában, amelyből nem látunk kiutat, valójában a szó átvitt értelmében a helyzet, a probléma foglyává válunk. 
A beszélgetés során megismerkedhetünk a hivatásos túsztárgyalók konfliktuskezelési technikáival, valamint azzal is, hogyan oldhatjuk meg hatékonyan mindennapi konfliktusainkat a túszmetafora segítségével.
 
Dr. Buda Béla beszélgetőtársa: Végh József kriminálpszichológus, túsztárgyaló

 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA
2010. január 6.

A mindennapi boldoguláshoz nem elég a magas IQ. Lehet bármilyen intelligens valaki, létezik egy másfajta „okosság”, amelynek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja életünk alakulását: ez az érzelmi intelligencia. Vajon miben különbözik ez a hagyományos intelligenciától és hogyan befolyásolja sorsunkat? Milyen készségek, képességek tartoznak ide, és hogyan lehet fejleszteni ezeket?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Kun Bernadette pszichológus és Kéri Júlia pszichológus, tanár

 

MANIPULÁCIÓ
2009. november 23.

A beszélgetés témája a manipuláció ‒ akár legszorosabb személyközi kapcsolatainkban, akár tágabb, mindennapos szinten nyilvánul is meg. Milyen gyengeségeinket használják ki a manipulátorok, mit tehetünk, hogy megóvjuk magunkat tőlük, és hogyan ismerhetjük fel a manipuláció mindennapos, hétköznapi megnyilvánulásait?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Kövi György egészségfejlesztő mentálhigiénikus és dr. Síklaki István szociálpszichológus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociálpszichológiai Tanszék

 

SORSKÖNYV
2009. október 27.

Sorsunk egyesek szerint a csillagokban van megírva, mások szerint saját magunk írjuk, már gyermekkorunkban. Úgy tűnik, egészen korán érezzük, milyen a világ és mi magunk hol vagyunk benne. Az érzések, hatások, és cselekvési minták egybeesése egész életünkre szóló tervet hoz létre, ebből alakul ki egy forgatókönyv, amit „sorskönyvnek” nevezünk. Vajon muszáj e szerint élni életünket? Ki lehet-e lépni belőle, ha nem tartjuk megfelelőnek? Felismerjük egyáltalán a saját forgatókönyvet?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Váry Annamária klinikai és pályatanácsadó szakpszichológus, a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület delegátusa és Mérő László egyetemi tanár

 

EMBERI JÁTSZMÁK
2009. szeptember 22.

Életünk, társadalmi tevékenységünk során gyakran játszmákat játszunk, de ennek általában nem vagyunk tudatában. Emberi kapcsolataink első pillantásra roppant bonyolultnak és spontánnak tűnhetnek, de megfigyelhetőek bennük bizonyos hasonlóságok. Milyen mozgatórugók irányítják társas érintkezésünket, milyen játszmaszerepeket, játszmákat játszunk nap mint nap?
A beszélgetés a mindennapi játszmákat járja körül, megismertet a mögöttük húzódó dinamikával, hogy tudatosabban viszonyuljunk saját játszmáinkhoz, legyenek akár életjátszmák, házassági, munkahelyi vagy társasági játszmák.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Váry Annamária klinikai és pályatanácsadó szakpszichológus, a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület delegátusa és Mérő László egyetemi tanár


A VÁGY CSENDJE - Választaniuk kell-e a nőknek saját vágyaik és a család érdekei között?
2009. június 2.

Vajon elkerülhetetlen a megszokás, az „erotikus csend” a házasságban vagy egy tartós kapcsolatban? Valóban csak a félrelépés az, ami kimozdítja a nőket a társadalom által elvárt „önzetlen, tökéletes feleség” szerep önfeláldozásra késztető, bénító hatása alól? Miért ítéli meg a társadalom a házasságtörő férfiaknál szigorúbban azokat a nőket, akik egy viszonyban keresik azt, amit a házasságukban nem kapnak meg?
A beszélgetés a női nemiség kérdését járja körül: lehet-e egyensúlyt találni a feleség- és anyaszereppel járó önfeláldozás és a nők saját vágyai között, hogyan lehet megtartani az örömre való képességet, és hogyan lehet elkerülni a vágy csendjét.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Komlósi Piroska pszichológus, családterapeuta, egyetemi docens és Dr. Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus

 

A HAZUGSÁG PSZICHOLÓGIÁJA - Mindenki hazudik – de hogyan, mikor és kinek?
2009. május 7.
Ha folyton csak igazat mondanánk, az élet elviselhetetlen lenne, a hazugság tehát nélkülözhetetlen, mindennapos emberi tevékenység, mégis valamennyi kultúrában negatív megítélés alá esik. Kik hazudnak inkább, a férfiak vagy a nők? Kiből válik jó hazudozó, milyen technikákat, viselkedésmintákat alkalmaznak a hazug emberek, és hogyan lehet ezeket felismerni? A beszélgetés erkölcsi állásfoglalás nélkül járja körül ezt az összetett
jelenséget, hogy ne csak mások hazugságain lássunk át könnyebben, hanem saját magunkat is jobban megismerjük – hiszen mindenki hazudik néha.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: dr. Németh Erzsébet szociálpszichológus, Budapesti Kommunikációs Főiskola, Viselkedéstudományi és Módszertani Központ és dr. Síklaki István szociálpszichológus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociálpszichológiai Tanszék


MÉRGEZŐ SZÜLŐK - Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket?
2009. április 2.
A gyerek szemében a szülő mindenható és tévedhetetlen – de mi történik akkor, ha a szülő visszaél istenszerű helyzetével, ha a gondjára bízott gyerekről nem gondoskodik fizikailag, érzelmileg megfelelően?
A beszélgetés témája a szülők mindenható és a gyerekek kiszolgáltatott szerepe, a családon belüli szóbeli, érzelmi és fizikai bántalmazás által okozott sebek, valamint azok gyógyítása.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: dr. Komlósi Piroska pszichológus, családterapeuta, egyetemi docens és Topolánszky-Zsindely Katalin klinikai szakpszichológus, családterapeuta