Korábbi LÉLEK-Kontroll Klub beszélgetések

Eddigi témáink és vendégeink:

MÉRGEZŐ SZÜLŐK. Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket?
2009. április 2.
A gyerek szemében a szülő mindenható és tévedhetetlen – de mi történik akkor, ha a szülő visszaél istenszerű helyzetével, ha a gondjára bízott gyerekről nem gondoskodik fizikailag, érzelmileg megfelelően?
A beszélgetés témája a szülők mindenható és a gyerekek kiszolgáltatott szerepe, a családon belüli szóbeli, érzelmi és fizikai bántalmazás által okozott sebek, valamint azok gyógyítása.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: dr. Komlósi Piroska pszichológus, családterapeuta, egyetemi docens és Topolánszky-Zsindely Katalin klinikai szakpszichológus, családterapeuta


A HAZUGSÁG PSZICHOLÓGIÁJA. Mindenki hazudik – de hogyan, mikor és kinek?
2009. május 7.
Ha folyton csak igazat mondanánk, az élet elviselhetetlen lenne, a hazugság tehát nélkülözhetetlen, mindennapos emberi tevékenység, mégis valamennyi kultúrában negatív megítélés alá esik. Kik hazudnak inkább, a férfiak vagy a nők? Kiből válik jó hazudozó, milyen technikákat, viselkedésmintákat alkalmaznak a hazug emberek, és hogyan lehet ezeket felismerni? A beszélgetés erkölcsi állásfoglalás nélkül járja körül ezt az összetett
jelenséget, hogy ne csak mások hazugságain lássunk át könnyebben, hanem saját magunkat is jobban megismerjük – hiszen mindenki hazudik néha.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Németh Erzsébet szociálpszichológus, Budapesti Kommunikációs Főiskola, Viselkedéstudományi és Módszertani Központ és Dr. Síklaki István szociálpszichológus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociálpszichológiai Tanszék


A VÁGY CSENDJE. Választaniuk kell-e a nőknek saját vágyaik és a család érdekei között?
2009. június 2.

Vajon elkerülhetetlen a megszokás, az „erotikus csend” a házasságban vagy egy tartós kapcsolatban? Valóban csak a félrelépés az, ami kimozdítja a nőket a társadalom által elvárt „önzetlen, tökéletes feleség” szerep önfeláldozásra késztető, bénító hatása alól? Miért ítéli meg a társadalom a házasságtörő férfiaknál szigorúbban azokat a nőket, akik egy viszonyban keresik azt, amit a házasságukban nem kapnak meg?
A beszélgetés a női nemiség kérdését járja körül: lehet-e egyensúlyt találni a feleség- és anyaszereppel járó önfeláldozás és a nők saját vágyai között, hogyan lehet megtartani az örömre való képességet, és hogyan lehet elkerülni a vágy csendjét.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Komlósi Piroska pszichológus, családterapeuta, egyetemi docens és Dr. Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus


EMBERI JÁTSZMÁK
2009. szeptember 22.

Életünk, társadalmi tevékenységünk során gyakran játszmákat játszunk, de ennek általában nem vagyunk tudatában. Emberi kapcsolataink első pillantásra roppant bonyolultnak és spontánnak tűnhetnek, de megfigyelhetőek bennük bizonyos hasonlóságok. Milyen mozgatórugók irányítják társas érintkezésünket, milyen játszmaszerepeket, játszmákat játszunk nap mint nap?
A beszélgetés a mindennapi játszmákat járja körül, megismertet a mögöttük húzódó dinamikával, hogy tudatosabban viszonyuljunk saját játszmáinkhoz, legyenek akár életjátszmák, házassági, munkahelyi vagy társasági játszmák.

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Váry Annamária klinikai és pályatanácsadó szakpszichológus,a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület delegátusa és Mérő László egyetemi tanár


SORSKÖNYV
2009. október 27.

Sorsunk egyesek szerint a csillagokban van megírva, mások szerint saját magunk írjuk, már gyermekkorunkban. Úgy tűnik, egészen korán érezzük, milyen a világ és mi magunk hol vagyunk benne. Az érzések, hatások, és cselekvési minták egybeesése egész életünkre szóló tervet hoz létre, ebből alakul ki egy forgatókönyv, amit „sorskönyvnek” nevezünk. Vajon muszáj e szerint élni életünket? Ki lehet-e lépni belőle, ha nem tartjuk megfelelőnek? Felismerjük egyáltalán a saját forgatókönyvet?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Dr. Váry Annamária klinikai és pályatanácsadó szakpszichológus, a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület delegátusa és Mérő László egyetemi tanár


MANIPULÁCIÓ
2009. november 23.

A beszélgetés témája a manipuláció ‒ akár legszorosabb személyközi kapcsolatainkban, akár tágabb, mindennapos szinten nyilvánul is meg. Milyen gyengeségeinket használják ki a manipulátorok, mit tehetünk, hogy megóvjuk magunkat tőlük, és hogyan ismerhetjük fel a manipuláció mindennapos, hétköznapi megnyilvánulásait?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Kövi György egészségfejlesztő mentálhigiénikus és dr. Síklaki István szociálpszichológus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociálpszichológiai Tanszék


ÉRZELMI INTELLIGENCIA
2010. január 6.

A mindennapi boldoguláshoz nem elég a magas IQ. Lehet bármilyen intelligens valaki, létezik egy másfajta „okosság”, amelynek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja életünk alakulását: ez az érzelmi intelligencia. Vajon miben különbözik ez a hagyományos intelligenciától és hogyan befolyásolja sorsunkat? Milyen készségek, képességek tartoznak ide, és hogyan lehet fejleszteni ezeket?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársai: Kun Bernadette pszichológus és Kéri Júlia pszichológus, tanár


KONFLIKTUSKEZELÉS
2010. február 10.

A túsztárgyalások során alkalmazott konfliktuskezelési technikákat mindennapi „túszhelyzeteink” megoldásához is használhatjuk, hiszen amikor tehetetlenül vergődünk egy problémás helyzet fogságában, amelyből nem látunk kiutat, valójában a szó átvitt értelmében a helyzet, a probléma foglyává válunk. 
A beszélgetés során megismerkedhetünk a hivatásos túsztárgyalók konfliktuskezelési technikáival, valamint azzal is, hogyan oldhatjuk meg hatékonyan mindennapi konfliktusainkat a túszmetafora segítségével.
 
Dr. Buda Béla beszélgetőtársa: Végh József kriminálpszichológus, túsztárgyaló
 

SZORONGÁS. Okok, következmények, tennivalók
Mi a szorongás? Hogyan működik, mikor tekinthető kórosnak? Mikor forduljunk szakemberhez, és milyen típusú segítséget vehetünk igénybe − önismeret, tanácsadás, terápia? Milyen kapcsolat van a szorongás és a testi tünetek között?

Dr. Buda Béla beszélgetőtársa: Dr. Szőnyi Gábor pszichiáter, pszichoanalitikus, csoportpszichoterapeuta, a Pszichoterápia című szakfolyóirat főszerkesztője, pszichoterápiás tankönyvek szerzője, a segítő szakterület nemzetközi és hazai helyzetének szakértője