Már 100x megmondtam

Ár: 2490 Ft, A kiadótól megrendelve: 1743 Ft

„Már százszor megmondtam…” − hangzik el nap mint nap sok-sok családban. Vajon mi az oka, hogy a „megoldással” akkor is újra és újra próbálkozunk, ha nyilvánvalóan hasztalan?

Ennek megértéséhez segít hozzá az a sok tapasztalat, mely a világ különböző tájain dolgozó pszichológusok megfigyeléseiből épül lassacskán rendszerré. Ezekből tudjuk, közléseinknek fontos háttérüzenete lehet: szándékot, indulatot, érzelmet rejtenek, s ezt a másik fél − már a kisgyerek is − pontosan érzékeli. Csakhogy mindaddig ő is ilyen kendőzött formában reagál, míg nem kap szavakba öntött eligazítást − éspedig nem a tennivalóiról, hanem a másik érzéseiről, igényeiről.

bővebben

A hazugság pszichológiája (2. kiadás)

Ár: 2990 Ft, A kiadótól megrendelve: 2093 Ft

Ha folyton csak igazat mondanánk, pontosabban azt, amit gondolunk, tudunk, érzünk, az élet elviselhetetlen lenne. A hazugság tehát nélkülözhetetlen és mindennapos emberi tevékenység, mégis valamennyi kultúrában negatív megítélés alá esik. Jelen könyvnek nem célja, hogy állást foglaljon a hazugság jogosságáról, csupán arra vállalkozik, hogy a kísérleti szociálpszichológia eredményei segítségével bemutassa ezt a megkerülhetetlen jelenséget.

bővebben

Sématörés

Ár: 3990 Ft, A kiadótól megrendelve: 2793 Ft

Sárvári György az egyik legnevesebb coach hazánkban. Ez a kötet rövidebb, inspiráló írásainak gyűjteménye, az alapanyaga élő, érző, megbicsaklott és emiatt szerethető, önmagukon erősen dolgozó emberek élettöredékeiből származik. Mozaikok, amelyek egyéni sorsokból építkeznek, de a mostani emberiség keresését tükrözik. A szerző szavaival: „Mindannyian össze vagyunk kötve, működik bennünk a kollektív tudattalan, és nem csak a sorsunk, hanem a keresésünk is hat egymásra. Hiszek benne, hogy aki elindul az önismeret rögös útján, nem csak magáért teszi, hanem a környezetéért is. Nem pusztán a saját életét emeli fel, hanem a mellette állókét is.

Ezek az írások a coaching, a terápia és a sport határvidékéről érkeztek, mondhatnám azt is, átjárhatóak. Van, ahol megmaradnak a határok, de van, ahol a coaching átvált terápiára, vagy fordítva.

bővebben

A szeretet művészete (10. kiadás)

Ár: 2490 Ft, A kiadótól megrendelve: 1743 Ft

Művészet-e a szeretet, vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés „beleesik”? Ez a könyvecske – noha az emberek többsége manapság kétségkívül az utóbbi nézetet vallja – az előbbi felvetésen alapul: a szeretés művészet, melyet meg kell tanulnunk. Ez nem könnyű, de az egyedüli lehetőség arra, hogy ebben az egyre inkább elidegenedő világban az elkülönültséget, a magányt legyőzzük, leküzdjük.

A mára alapművé vált kötet új, tizedik kiadása Erős Ferenc utószavával bővült.

bővebben

Börtönkönyv

Ár: 3490 Ft, A kiadótól megrendelve: 2443 Ft

Milyen valójában az élet a rácsok mögött Magyarországon? Fiáth Titanilla könyvében saját börtönpszichológusi munkája alapján a börtön belső világát mutatja be, azokat az íratlan szabályokat, amelyek meghatározzák, kiből lesz „menő” és kiből „csicska”, ki ehet asztalnál és ki alhat alsó ágyon.

bővebben

Változó képletek, változatos perspektívák

Ár: 2490 Ft, A kiadótól megrendelve: 2116 Ft

Változó képletek, változatos perspektívák − a születésnapi kötet címe Tardos Róbert sokszínű, és több tudományterületen már most klasszikussá váló munkásságára utal. A változó képletek kutatási témáinak állandó reflektív és új társadalmi helyzetekhez igazodó átgondolását jelenti. A változatos perspektívák kifejezés Tardos Róbert különféle tudományos kérdésekre adott sok szempontú, multidiszciplináris megközelítésére utal, amely mind az elméleti, mind a módszertani sokszínűséget és egyben új utak keresését is jelenti.

bővebben

Párkapcsolati erőszak: mit jelent és mit lehet tenni?

A Patent Egyesület és a NANE Egyesület megbízásából készített interjúcsokor nagyon fontos összefoglalást ad a párkapcsolati erőszakról. Definiálja a családon belüli erőszak fogalmát, végigvezet a kialakulás folyamatán, áttekintést ad a párkapcsolati erőszak különböző formáiról a szóbeli bántalmazástól a fizikai erőszakig, körüljárja azt a kérdést, hogy miért marad egy nő a bántalmazóval, illetve miért tér vissza hozzá, kitér a figyelmeztető jelekre, amelyek alapján időben fel lehet ismerni a bántalmazó hajlamú férfit, és bemutatja a törvényi és intézményi háttér szomorú hiányosságait is.

A videó 14 perc, az alábbi linken megtekinthető: Párkapcsolati erőszak

A témához kapcsolódó könyveink:

LÉLEK-KONTROLL KLUB VIDEÓK A HONLAPON

A LÉLEK-Kontroll Klub tavalyi utolsó három beszélgetése felkerült honlapunkra! Részletes leírás a beszélgetésekről és a videók a LÉLEK-Kontroll Klub oldalán.


 

2012. január 31.: A SZERETET FILOZÓFIÁJA

Erich Fromm egyik legismertebb műve A szeretet művészete, amely nagy hatást gyakorolt a nyugati értelmiségre. Fromm munkásságában a kis közösségek és a pozitív kapcsolódási formák kaptak hangsúlyt, különös tekintettel arra, hogy a modern társadalom elidegenedettségéből a kiutat a kis közösségek fejlődésében látja.

Buda Béla vendégei dr. Erős Ferenc szociálpszichológus, az MTA doktora, valamint Köves Slomó, az Óbudai Zsinagóga és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija voltak.

 

2011. november 24.: A KÖZTÜNK ÉLŐ PSZICHOPATÁK
Őrültek vagy gonoszak? A beszélgetés kitér a pszichopátia tüneteire, a pontos diagnosztizálás és a kezelés lehetőségeire, de a pszichopaták társadalomra gyakorolt hatásával, az igazságszolgáltatás dilemmáival és az áldozatokal is foglalkozik Robert D. Hare, a Kímélet nélkül című könyvéből kiindulva.

Buda Béla vendégei voltak: Kuritárné Szabó Ildikó klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, a Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, akinek szakterülete a borderline személyiségzavarok pszichoterápiás kezelése, valamint dr. Szakács Ferenc, a pszichológiai tudományok kandidátusa, az ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékének tanára, volt igazságügyi szakértő.

 

2011. október 19.: A PLACEBO-KÉRDÉS A PSZICHIÁTRIÁBAN
A pszichiátriában az utóbbi években a depressziófogalom mesterséges kitágítása és a gyógyszergyártó cégek növekvő befolyása miatt egyre gyakrabban téma a placebo-hatás: vajon hogyan érvényesül ez a szomatikus orvoslásban is ismert hatás a lelki gyógyításban?

A beszélgetés Buda Béla Az elme gyógyítása című könyve alapján járja körül a témát, meghívott szakértőink Varga Katalin PhD, habil.doc., az ELTE Affektív Pszichológia Tanszékének vezetője, akinek szakterülete a szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban, valamint Süle Ferenc pszichiáter, pszichoterapeuta, a mélylélektan és a valláslélektan elismert kutatója.


2011. szeptember 27.: JÁTSZMÁK, „OKÉSÁG”, TRANZAKCIÓANALÍZIS – MA 
A Játszmák világa című kötet kapcsán az Eric Berne által alapított tranzakcióanalízis modern felhasználási területeiről (nevelés, pszichoterápiás munka, szervezetfejlesztés) beszélgettünk az irányzat hazai szakembereivel.

Buda Béla beszélgetőtársai voltak: Nagy Gábor ügyvéd, aki praxisában használja a tranzakcióanalízist, valamint A játszmák világa című kötet szerzői közül Járó Katalin, Juhász Erzsébet, illetve Magyar Judit és Antal Sándor tranzakcióanalitikus szakemberek.

Januári LÉLEK-Kontroll Klub: A szeretet filozófiája

Januárban folytatódnak a LÉLEK-Kontroll beszélgetések, az idei első alkalom témája a szeretet filozófiája: hogyan lehet a szeretet segítségével legyőzni a magányt és az elidegenedettséget, és hogyan lehet megtanulni a szeretés művészetét.